Vzdělávací programy

Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  1. Pozitivní vliv melodie, harmonie a rytmu ve výchovně-vzdělávacím procesu
  2. Pozitivní vliv dramatických her ve výchovně-vzdělávacím procesu
  3. Kreslení forem
  4. Rytmus-číslo-slovo / Rytmo hrátky
  5. Rytmus a řád v činnostech a hrách
  6. Pohybové, tvořivé a didaktické hry a činnosti pro předškolní vzdělávání

Programy /seminář, po vzájemné domluvě, můžeme dělat i u Vás, ve Vašem centru, školícím zařízení, ve škole a školkách, v dětských domovech, v domovech pro seniory atd. Klidně u Vás doma, na Vaši zahradě. Může se jednat o jeden program, nebo můžeme programy různé kombinovat podle Vašeho zájmu, podle Vašich potřeb.

Vzdělávací programy jsou určené pro každého z nás, pro každého, kdo chce objevit něco, co je již od nepaměti dáno, leč postupně zapomínáno.

Programy, akreditované u MŠMT pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) můžou absolvovat všichni zájemci. Akreditace v systému DVPP u MŠMT znamená, že tyto programy by školské instituce měli svým pedagogickým zaměstnancům proplatit. 

Pro mě je důležité, aby všechny programy, které jsou v nabídce, byly vedené odborně, především prakticky, ať si je každý účastník může prožít svými smysly. Vždy záleží na daném tématu, některé jsou více praktické (hudební, dramatické, výtvarné), některé více teoretické. Avšak ve všech programech jsou zastoupený obě tyto stránky. Přijeďte a vyzkoušejte si je.

SEZNAM SEMINÁŘŮ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2017

11. 04. 2017     Rytmus a řád v činnostech a hrách  »  Ostrava  »  9:00–13:15          Detail

18. 04. 2017     Rytmus-číslo-slovo / rytmo hrátky  »  Ostrava  »  9:00–13:15         Detail

Informace k následujícímu programu:
Práce s hudebními nástroji přirozeného ladění, tzn., ladění, které je nejbližší lidskému tělu. Prostřednictvím hry máme možnost jedinečným způsobem vnímat temperament dětí/žáků a projevy jejich osobností, aniž by přitom měly pocit, že jsou pozorovány. Účastníci se naučí, jak individuální a společná hra rozvíjí jedinečnou osobnost dítěte/žáka a jeho schopnost projevit se individuálně, stejně jako schopnost spolupracovat ve skupině a doslova i přeneseně se naladit na společný rytmus. Hra na hudební nástroje rozvíjí motoriku dětí/žáků, stejně jako jejich fantazii a podporuje tvůrčí přístup, který budou moci využít v nejrůznějších situacích.

V průběhu semináře si společně vyzkoušíme např. africké bubny djembe, tradiční australský dechový nástroj didgeridoo, tibetské mísy, šamanské bubny a perkuse. Využijeme i vlastní hlas. Hudební nástroje budou účastníkům semináře poskytnuty.

20. 04. 2017     Pozitivní vliv melodie, harmonie a rytmu ve výchovně-vzdělávacím procesu  »  Ostrava  »  9:00–13:15          Detail
 
04. 05. 2017     Kreslení forem  »  Ostrava  »  9:00–12:45          Detail
 
09. 05. 2017     Pohybové, tvořivé a didaktické hry a činnosti pro předškolní vzdělávání  »  Ostrava  »  9:00–13:15          Detail
 
16. 05. 2017     Pozitivní vliv dramatických her ve výchovně-vzdělávacím procesu  »  Ostrava  »  9:00–13:15          Detail
 
 
 

 

Ukázky z akcí

 Mezinárodní školení Mládež v Akci

 

V rámci Mezinárodního školení "Pioneering Volunteering" Olomouc - Mládež v Akci jsem byla oslovena o pomoc při tvoření a vedení projektu.

Krásné a tvořivé tři dny s dobrovolníky z Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a České Republiky. Spousta přípravy v oblasti Muzikoterapie; Komunikace; Drama; Masáží a Dotyků.

Projekt byl zaměřen na dobrovolnictví v sociálních službách a fungoval na bázi výměny mládeže. Účastnilo se ho 21 dobrovolníků a byl realizován občanským sdružením Zeměkoule. Účastníci jsou dobrovolníky v sociálních službách, jako je např. domácí péče, nemocnice, hospic, denní centra pro postižené nebo centra pro děti ze znevýhodněných rodin.

Ostravská muzejní noc – Galerie Výtvarného Umění v Ostravě

 

Již po sedmé zůstanou i po setmění otevřená nejrůznější muzea, galerie a různé kulturní organizace v Ostravě. Každá organizace má svůj program pro širokou veřejnost.

Nebylo tomu jinak ani v Galerii Výtvarného Umění, kde jsem vedla Dílnu hraní na etnické hudební nástroje, kterou jsem střídala s koncertem. Byli to úžasné tři hodiny.

Požaha u Skřipova

 

Workshopy můžou být všude a nejlépe v přírodě, teda tady to bylo hodně akční. Po příjezdu do krásného prostředí Požahy nás čekal pořádný slejvák.

Když vykuklo slunko, odvážně jsme povynášeli hudební nástroje ven a zahráli s těmi, kteří nás pozvali, i s těmi, kteří šli náhodou kolem a přidali se.

A pak opět slejvák, a tak jsme v hraní pokračovali v krásné rodinné minihospůdce, kde jsme byli pozvaní udělat workshop. Ale k podvečeru se obloha opět vyjasnila, a stálo to za to … a tak jsme se šli projít … a udělali oheň a dlouho do noci hráli a zpívali … krásný čas...